DfA

Referat Generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamling i Design for Alle 2018

Tid og Sted

Tirsdag 27. februar 2018
kl. 16.30-18.00
hos Siteimprove, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K

Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne
 5. Godkendelse af regnskab for 2017
 6. Godkendelse af budget for 2018
 7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem
 8. Valg af bestyrelse. På valg er:
  1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Christian Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam
 9. Evt.

 

1. Valg af dirigent

Anne Thyme Nørregaard

2. Valg af referent

Anne Thyme Nørregaard

3. Godkendelse af formandens beretning

Se vedhæftede

Desuden en opfordring til at medlemmerne byder ind med ideer til arrangementer/oplæg

Beretning godkendt

4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne

Ingen forslag modtaget

5. Godkendelse af regnskab for 2017

Godkendt

6. Godkendelse af budget for 2018

Godkendt

7. Tidligere formand Karin Bendixen kåres til æresmedlem

Karin Bendixen er kåret som æresmedlem og har fået et bevis på sit æresmedlemskab

8. Valg af bestyrelse. På valg er:

 • 1. For 2 år: Bente Rødsgaard, Hans Christian Kirketerp-Møller samt besættelse af ledig post
  • Bente Rødsgaard genvalgt
  • Hans Christian Kirketerp-Møller genvalgt
  • Villads Bach Petersen valgt ind i bestyrelsen
 • 2. For 1 år: Nyt bestyrelsesmedlem for Kasper Nizam
  • Katrine Jørgensen valgt ind i bestyrelsen

9. Evt.

Ideer til rekruttering

 • Kontakte relevante virksomheder (Karin har haft held med dette tidligere)
 • Hvordan får vi bedre fat i medlemmernes ansatte? Ved tilmelding: ”Vil du have information om fremtidige arrangementer”
 • ”Booste” opslag på Facebook
 • Opdatere direkte på Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter undervejs i arrangementer
 • Vise værdien af netværket: arrangement + andre ting. Ide: ”Medlemscases” – hvordan bruger medlemmer netværket
 • Undersøge: Hvad vil medlemmerne med netværket? Ringe til dem og tage en snak
 • Skabe opmærksomhed omkring at DfA er et billigt alternativ til andre organisationer,  fx Universel Design netværket (SBi og Bygherrerne), IAAP Nordics (Funka, Sverige)
 • Se på kategorier af medlemmer:
  • Lave arrangementer specifikt rettet mod de forskellige typer af medlemsorganisationer
  • Se på, om der er kategorier, der ikke er dækket så meget som forventet
 • Kommer vores medlemmer for viden eller networking? Tilpasse arrangementer til dette

Ideer til arrangementer

 • Skal vi lave mere for hjælpemiddelproducenterne?
 • Byrumsproblematikken
 • Dansk Design Museum (+vin)
 • Dansk Arkitektur Center
 • Rehab messe 15-18. maj (hjælpemiddelproducenter og kommuner, også lidt it-virksomheder)

Nye medlemmer 

Der blev nævnt en del ideer til potentielle medlemmer.

 

Referat: Anne Thyme Nørregaard