DfA

om

Om design for alle

mand med mobil
Du er her: Forside › om
 

Om Design for Alle

I 2001 tog Karin Bendixen initiativ til Design for Alle - et uafhængigt nationalt netværk. Netværket blev etableret den 6. september 2002 på Dansk Design Center i forbindelse med en stor konference og efterfølgende stiftende generalforsamling. Netværket er nationalmedlemsorganisation af EIDD - Design for All Europe.

Formålet er at støtte og påvirke udviklingen indenfor Design for Alle og tilgængelighed og motivere aktørerne til mere bevidst at inddrage hensynet til brugerne - herunder brugere med funktionsnedsættelse - i virksomhedernes designpraksis.

Som medlem af netværket kan du være med til at skabe debat og tilføre området faglig viden, enten du er produktudvikler, designer, arkitekt, beslutningstager eller bruger.
 

Strategi og filosofi

Design for Alle er en overordnet strategi og filosofi, som går ud på at give mennesker lige muligheder for at deltage i det moderne samfund.

Flere ældre og øgede krav fra bl.a. handicaporganisationerne om lovgivning og bedre standarder og guidelines for vore omgivelsers udformning er med til at øge interessen for at designe for andre end gennemsnitsborgeren. Design for Alle er design for og af vores egen fremtid.

Designere, arkitekter, planlæggere, virksomheder og myndigheder har et stort ansvar og en stor udfordring i at sikre, at vores fysiske omgivelser, produkter og serviceydelser designes, så alle kan deltage uanset alder og fysisk formåen.
 

Metode

For at opnå Design for Alle i slutproduktet, arkitekturen, udearealer, services, it, transport mv skal brugere, herunder brugere med funktionsnedsættelse, involveres. Design for Alle indebær en bevidst brug af analyse af menneskers behov og ønsker og kræver brugerinvolvering i alle faser af designprocessen.
 

Terminologi

I Danmark benyttes primært termen Design for Alle (DfA). Finnerne og svenskere anvender også Design for Alle, hvorimod nordmændene har valgt termen universel udformning. Universal Design (UD) er den amerikanske terminologi, men de benytter nu oftere og oftere DfA. I England bruger man Inclusive Design.

UD – i den amerikanske version – har primært fokuseret på tilgængelighed – de fysiske barrierer i samfundet, hvor Design for Alle har et langt bredere fokus og bl.a. også ser på strategier.
 

Medlemmer og arrangementer

Netværket Design for Alle har godt 55 medlemmer (dec. 2014), der tæller: designere, arkitekter, brugere, små, mellemstore og store virksomheder, uddannelsesorganisationer, brugerorganisationer, kommuner m.v.

Vi holder gå-hjem-møder og forsøger her at bruge den ekspertise der er blandt medlemmerne. Det gælder inden for arkitektur, udemiljø, transport, produkter, it- og teknologi, strategier mv. Bestyrelsen er altid modtagelig for forslag - send enmail til: designforalle@design-for-alle.dk