DfA

Mød bestyrelsen

en forsamling

Du er her: Forsideom › mød bestyrelsen

Design for Alle.dk - Bestyrelse

Bestyrelsen i 2017 : Hans Christian Kirketerp-Møller (formand), Lars Holm Sørensen (webmaster), Anne Thyme (næstformand), Kasper Nizam og Bente Rødsgaard.

Følgende bestyrelse er konstitueret 2017

Formand; Hans Christian Kirketerp-Møller

Hans Chr Kirketerp-Møller blev indvalgt til Design for Alles bestyrelse i 2014, og er i 2015 valgt som formand for bestyrelsen.

Hans Chr er cand.arch og HD i organisation og ansat som chefkonsulent i DSB med ansvaret for DSB’s tilgængelighed. Hans Chr har siden midt 90’erne arbejdet med tilgængelighedsområdet både internt i DSB som internationalt gennem deltagelse i arbejdsgrupper og i EU arbejdet med at udforme minimums krav for tilgængeligheden på jernbaneområdet – infrastruktur som togmateriel, samt været en del af det fælles europæiske standardiseringsarbejdet omkring harmoniseringen af standarderne for tilgængelighed i EU på nationalstatsniveau.

Hans Chr er herudover formand for ”DSB’s” Handicappanel, hvor repræsentanter handicaporganisationerne og trafikoperatørerne mødes 4 gange årligt og drøfter gennemførte eller planlagte tiltag, der understøtter tilgængeligheden til kollektivtransport for personer med nedsat mobilitet,suppleret med en løbende dialog med handicaporganisationerne om nye design eller tiltag f.eks. indretning af nye tog, udlægning af ledelinjer, ibrugtagning af rejsekortet mm.

Webmaster; Lars Holm Sørensen

Lars er tilgængelighedskonsulent i Diversa, der rådgiver om og underviser i tilgængelige hjemmesider, dokumenter og mobile apps.

Næstformand; Anne Thyme Nørregaard

Anne er som Product Owner hos Siteimprove ansvarlig for udviklingen af Siteimprove's værktøjer til automatisk test af tilgængelighed på websites. Siteimprove er et dansk it-firma, men er en af de store spillere globalt inden for automatisk test af tilgængelighed, og er bl.a. kendt for deres brugervenlige design, som gør det muligt for brugere uden særlig viden om tilgængelighed at gå i gang med at forbedre tilgængeligheden på deres website.

Anne er cand.it i Digital Design og Kommunikation fra IT-Universitet i København med en specialisering i Usability og Tilgængelighed og har tidligere arbejdet som tilgængelighedskonsulent. Hun var med til at starte Interessegruppen for Digital Tilgængelighed under Design for Alle, og deltager for tiden i World Wide Web Consortiums (W3Cs) arbejde omkring standardisering af automatiske tests for digital tilgængelighed igennem Accessibility Conformance Testing Task Force og Auto-WCAG Community Group.

Kasper Nizam

Kasper arbejder i Living IT Lab med at frembringe ny social IT til mennesker med handicap - dvs IT som personen selv kan benytte til at styrke sin livskvalitet fx via bedre kommunikation, selvhjulpenhed og sociale relationer. Kasper har iværksat og gennemført mange initiativer om social IT - fra innovation af ny IT til udvikling af modeller for implementering af IT i brugernes hverdag. På baggrund af sit kendskab til socialområdet og især handicapfeltet har han været idéudvikler, sparringspartner og innovatør med brugere, virksomheder, forskningsmiljøer og kommuner.

Bente Rødsgaard

Bente er redaktør af Handicap-nyt, som er Dansk Handicap Forbunds medlemsblad. Hun har i mange år interesseret sig for "Design for alle"  og har som journalist skrevet om tilgængelighedsområdet i en lang årrække. Fx reportager hvor nye offentlige byggerier anmeldes og vurderes ud fra tilgængeligheden for mennesker med bevægelseshandicap. I Dansk Handicap Forbund arbejder hun tæt sammen med forbundets udvalg for tilgængelighed.

 
Hans Chr. Kirketerp-Møller

Hans Chr. Kirketerp-Møller

Lars Holm Sørensen

Lars Holm Sørensen

Anne Thyme Nørregaard

Anne Thyme Nørregaard

Kasper Nizam

Kasper Nizam

Bente Rødsgaard

Bente Rødsgaard