DfA

Mød bestyrelsen

en forsamling

Du er her: Forsideom › mød bestyrelsen

Mød bestyrelsen

Bestyrelsen i 2018 : Hans Christian Kirketerp-Møller (formand), Anne Thyme (næstformand), Lars Holm Sørensen (webmaster), Bente Rødsgaard, Villads Bach Petersen og Katrine Jørgensen.

Følgende bestyrelse er valgt for 2018:

Hans Christian Kirketerp-Møller

Hans Chr Kirketerp-Møller blev indvalgt til Design for Alles bestyrelse i 2014, og er i 2015 valgt som formand for bestyrelsen.

Hans Chr er cand.arch og HD i organisation og ansat som chefkonsulent i DSB med ansvaret for DSB’s tilgængelighed. Hans Chr har siden midt 90’erne arbejdet med tilgængelighedsområdet både internt i DSB som internationalt gennem deltagelse i arbejdsgrupper og i EU arbejdet med at udforme minimums krav for tilgængeligheden på jernbaneområdet – infrastruktur som togmateriel, samt været en del af det fælles europæiske standardiseringsarbejdet omkring harmoniseringen af standarderne for tilgængelighed i EU på nationalstatsniveau.

Hans Chr er herudover formand for ”DSB’s” Handicappanel, hvor repræsentanter handicaporganisationerne og trafikoperatørerne mødes 4 gange årligt og drøfter gennemførte eller planlagte tiltag, der understøtter tilgængeligheden til kollektivtransport for personer med nedsat mobilitet,suppleret med en løbende dialog med handicaporganisationerne om nye design eller tiltag f.eks. indretning af nye tog, udlægning af ledelinjer, ibrugtagning af rejsekortet mm.

Anne Thyme Nørregaard

Anne er som Digital Accessibility Product Expert hos Siteimprove en del af teamet omkring udviklingen og salget af Siteimprove's værktøjer til automatisk test af tilgængelighed på websites. Siteimprove er et dansk it-firma, men er en af de store spillere globalt inden for automatisk test af tilgængelighed, og er bl.a. kendt for deres brugervenlige design, som gør det muligt for brugere uden særlig viden om tilgængelighed at gå i gang med at forbedre tilgængeligheden på deres website.

Anne er cand.it i Digital Design og Kommunikation fra IT-Universitet i København med en specialisering i Usability og Tilgængelighed og har tidligere arbejdet som tilgængelighedskonsulent. Hun var med til at starte Interessegruppen for Digital Tilgængelighed under Design for Alle, og deltager for tiden i World Wide Web Consortiums (W3Cs) arbejde omkring standardisering af automatiske tests for digital tilgængelighed igennem Accessibility Conformance Testing Task Force og Auto-WCAG Community Group.

Lars Holm Sørensen

Lars er tilgængelighedskonsulent i Diversa, der rådgiver om og underviser i tilgængelige hjemmesider, dokumenter og mobile apps.

Bente Rødsgaard

Bente er redaktør af Handicap-nyt, som er Dansk Handicap Forbunds medlemsblad. Hun har i mange år interesseret sig for "Design for alle"  og har som journalist skrevet om tilgængelighedsområdet i en lang årrække. Fx reportager hvor nye offentlige byggerier anmeldes og vurderes ud fra tilgængeligheden for mennesker med bevægelseshandicap. I Dansk Handicap Forbund arbejder hun tæt sammen med forbundets udvalg for tilgængelighed. 

Katrine Jørgensen

Katrine har været tilknyttet bestyrelsen i Design for Alle siden 2015. Hun har en baggrund indenfor design, it og psykologi. Hun har primært beskæftiget sig med personer med funktionsnedsættelser og udvikling af læringsmoduler og it-løsninger, hvor mennesket er i centrum og hvor brugerperspektivet skal tages alvorligt. 

Villads Bach Petersen

Nyt bestyrelsesmedlem. Mere info følger snart. 

 
Hans Chr. Kirketerp-Møller

Hans Chr. Kirketerp-Møller

Lars Holm Sørensen

Lars Holm Sørensen

Anne Thyme Nørregaard

Anne Thyme Nørregaard

Bente Rødsgaard

Bente Rødsgaard

Katrine Jørgensen

Katrine Jørgensen